Sveučilište u Splitu

Klijent

Sveučilište u Splitu

Godina

2019.

usluga

vizualni identitet

Sveučilište u Splitu vizualni identitet

Paleta boja

RGB 205, 201, 193

CMYK 18/17/21/0

#4570b4

RGB 135, 136, 137

CMYK 49/40/39/4

#878889

RGB 82, 85, 93

CMYK 69/59/48/28

#52555D

Tipografija

Fira Sans Light. Regular. Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Opis projekta

Kreirali smo vizualni identitet za Sveučilište u Splitu. Izrađena je knjiga standarda kroz koju je definiran logo. Korištenjem vizuala zgrade, koji je poprilično prepoznatljiv jer integrira tri fakulteta smještenih u istoj zgradi, upotrijebili smo dva pravokutnika koji se preklapaju u sredini i tvore treći te time simboliziraju integraciju.
Ovakva vrsta logotipa lako je primjenjiva kao dio identiteta koji je moguće provući kroz sve promo materijale što Vam prikazujemo u nastavku.

Sveučilište u Splitu vizualni identitet

Sveučilište u Splitu vizitke
Sveučilište u Splitu vizualni identitet
Sveučilište u Splitu blok za pisanje
Sveučilište u Splitu brošura

Sveučilište u Splitu torbe
Sveučilište u Splitu roll-up
Sveučilište u Splitu plakat
Hoćeš još?